Tuesday, May 31, 2022

Hypertension series number 2: 50% of all heart disease and stroke-related deaths are caused by hypertension


quantumin, quantuminplus, qdynamics, miraminq, miraminqplus, deliamaceda


Ang highblood pressure ay isa sa mga karamdamang naging sanhi sa madaming maagang kamatayan.

 Ngunit, sa lahat ng sanhi ng sakit na nakakamatay ito ang pinakamadaling baguhin o madaling maiwasan. 

Pero madami pa din ang namamatay o nagkakasakit dito dahil kalahati ng may highblood pressure ay hindi alam na sila ay may sakit. 

Kalahati ng kamatayang dala ng sakit sa puso at stroke ay dahil sa hypertension or highblood pressure.

- - - 

Hypertension is the #1 risk for premature death. 

However, this is the most important modifiable risk factor for disability. 

Death or sickness still happen because 50% of those with hypertension are unaware that they are sick. 

That is why 50% of all heart disease and stroke-related deaths are caused by hypertension.


**Notes from Qdynamics Intensive Product Training

No comments:

Post a Comment